"De veerkracht van de organisatie
wordt bepaald door de
veerkracht van de mensen"

Lumina Spark persoonlijkheidstool

Lumina Spark is een persoonlijkheidstool die onderzoekt hoe iemand reageert als niemand kijkt, in dagelijks omgang en onder druk. Zo krijgt je team inzicht in zichzelf én in anderen.

 

Indien je Lumina Spark gebruikt in jouw organisatie leidt dit tot verbinding, diepgaande bewustwording en optimale samenwerking. 

Lumina Spark is gebaseerd op het onderzoeksparadigma van de “Big Five” en het beste van Carl Jung. 

 

Effecten voor de manager

  • Je optimaliseert je teamsamenstelling omdat je meer inzicht krijgt in de verschillende persoonlijkheden

  • Medewerkers presteren beter door een optimale samenwerking  

  • Je team ontwikkelt naar meer efficiëntie en tot 20% meer effectiviteit

  • Conflicten worden begeleid en opgelost

  • De cultuur van het menselijk kapitaal wordt in kaart gebracht

Effecten voor het team

  • Elk individu krijgt inzicht in de eigen talenten en valkuilen

  • Het team leert elkaar beter kennen en leert elkaar daardoor beter begrijpen 

  • Het team werkt rond communicatie en feedback geven 

  • Meer verbinding in het team en meer energie op de werkvloer

Persoonlijk leiderschap tonen en het nemen van verantwoordelijkheid  wordt dankzij het werken met Lumina Spark duidelijk zichtbaar. 

KOERS
Amerikalei 137
2000 Antwerpen